Polityka prywatności


 Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 rozporządzenia PE i Rady (RODO) w sprawie ochrony danych osobowych APARTNER informuje, że:

- administratorem Państwa danych osobowych jest APARTNER Wojciech Skorupa Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi (90-348), ul. Kilińskiego 185/20, NIP: 6681947085;
- dane osobowe nie należą do danych szczególnej kategorii i przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji przesłanego zgłoszenia, w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzamy wyłącznie te dane, które zostaną nam podane przez klienta w formularzu, tj. imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e - mail;
- odbiorcami Państwa danych osobowych Zleceniodawcy będą wyłącznie osoby upoważnione przez APARTNER, w szczególności pracownicy oraz zleceniobiorcy wykonujący w imieniu Administratora czynności związane z realizacją przesłanego zgłoszenia oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora lub procesora usługi informatyczne / hostingowe oraz prawne;
- procesor danych osobowych, który je przetwarza w imieniu administratora, nabył wiedzę na ich temat bezpośrednio od administratora, w oparciu o stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;
- dane osobowe przechowywane będą przez administratora lub procesora przez okres niezbędny do wykonania przesłanego przez Państwa zgłoszenia, chyba że wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innym celu niż realizacja przesłanego zgłoszenia;
- posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych;
- posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do UODO w razie przetwarzania danych osobowych przez administratora niezgodnie z RODO;
- nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz nie dokonujemy przekazania danych osobowych Zleceniodawcy do państw trzecich.