Łódź Polesie,
6 950 000 PLN
Działka (Przemysłowa) na sprzedaż , 24 400 m2
284.84 PLN /m2
Powierzchnia
24 400 m2

Dane nieruchomości:

Numer oferty: AP156422
Powierzchnia: 24 400 m2
Cena za m2: 284.84 PLN
Cena: 6 950 000 PLN

Opis nieruchomości:

Działka zlokalizowana w sąsiedztwie węzła S-14 Retkinia. Teren działki płaski o nieregularnym kształcie. Na działce znajduje się zabudowa jednorodzinna - 2 domy. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego  wyznacza tereny zabudowy produkcyjnej, magazynów i składów.
Wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy - maksimum 65%,
b) intensywność zabudowy:
- minimum - 0,05,
- maksimum - 1,3,
c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - minimum 10%.
Wysokość zabudowy max. 20 m. z dopuszczeniem lokalnych przewyższeń na obszarze stanowiących do 25% powierzchni budynku dla elementów technologicznych lub części budynku związanych z procesami technologicznymi.
Dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem lokalizacji instalacji do uboju zwierząt oraz chowu lub hodowli zwierząt.

Teren planowanej inwestycji nie posiada zagrożeń dotyczących płytkiego poziomu wód gruntowych

Skontaktuj się z agentem :
Wojciech Skorupa

Telefon : 883376280

wskorupa@apartner.pl


Lokalizacja: